Tuesday, 10 August 2010

MICHIKO KOSHINO

Special collection by Michiko Koshino for Atzaro,Ibiza.

Shot @ Atzaro,Ibiza.
Printed in IBIZA STYLE MAGAZINE aug issue.

www.michikokoshino.co.uk

No comments:

Post a Comment